Systemische benadering

systemische benadering

Naast het individuele traject en de mogelijkheid tot het volgen van groepstherapie is onze systemische benadering onmisbaar. Tijdens de behandeling van het kind is het van belang het systeem hierin mee te nemen zodat er optimale voorwaarden voor verbetering gecreëerd worden.

Samen op zoek naar de meest passende vorm van hulpverlening

De manier waarop wij het systeem van het kind betrekken bij de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag die er is. Bij een gestelde diagnose kan psycho- educatie voor ouders en andere gezinsleden helpend zijn, bij complexe echtscheiding kunnen ouders begeleid worden door gezinspraktijk de Kast en wanneer ouders/opvoeders tegen problemen of vraagstukken aanlopen binnen hun gezin kan ouderbegeleiding worden ingezet. Ook doen wij regelmatig ouder/kind sessies

"Optimale zorg voor zowel kind als ouder"

Psycho-educatie

Regelmatig ontvangen wij gezinnen voor psycho-educatie. Psycho-educatie  zorgt vaak voor meer inzicht en begrip binnen het gezin.

Communicatie in huis

Graag kijken wij met ouders en opvoeders mee wanneer het thuis moeilijk gaat.

We doen er alles aan om u zo snel mogelijk van dienst te zijn.

Wachttijd

We streven er naar nieuwe aanmeldingen zo snel mogelijk te kunnen starten. Momenteel ligt de wachttijd afhankelijk van de hulpvraag tussen de 2 weken en 2 maanden.