Individuele begeleiding

Ik help u graag verder
Voor kinderen, jeugdigen en ouders

Zowel ouder als kind is bij ons welkom voor een individueel traject.

Het komt regelmatig voor dat kinderen starten met een individueel traject om vervolgens deel te gaan nemen aan een groepsprogramma. De interventie(s) die worden ingezet sluiten aan op de zorgvraag en interesse van het kind. Zo kan het zijn dat we veel creatieve werkvormen inzetten of juist vaak buiten te vinden zijn om de dieren in te zetten bij de therapie. Tijdens het intakegesprek brengen we de zorgvraag in beeld en kijken we samen naar welke resultaten we toe willen werken.

Wij bieden ook ouderbegeleiding
paarden en honden als co-coach

Waar We Samen Aan Werken

De individuele begeleiding wordt op afgesproken tijden gegeven in Appelscha en wordt vergoed met een verwijzing van een arts of gebiedsteam.

Zelfstandigheid

Zelfstandig spelen en handelen, eigen verantwoording nemen

Zelfvertrouwen

Je ben goed zoals je bent

concentratie vermogen

Concentratievermogen en focussen

Evenwicht

Balans, zowel innerlijk als uiterlijk

Sociale vaardigheden

Sociaal en invoelend vermogen

Samenwerken

Delen, spelen en leren in groepsverband

Kom in je kracht met

ACT therapie

ACT therapie leert het kind mee te bewegen met dat wat het leven biedt. De interventie geeft
kinderen en hun ouders inzichten en handvaten die zij mee kunnen nemen in hun dagelijks leven.

ACT4kids is een vorm van cognitieve gedragstherapie die regelmatig wordt ingezet als interventie.

ACT4kids geeft kinderen op een speelse manier inzicht in hun gevoelens, gedachtes en gedrag

Emotie Regulatie Therapie (ERT)

Het benoemen, herkennen en/of reguleren van emoties kan moeilijk zijn voor kinderen. Als kinderen bijvoorbeeld regelmatig buikpijn hebben van de spanning, heftige boze buien en/of in zichzelf gekeerd raken, kan emotie regulatie therapie helpend zijn.  Tijdens deze therapie krijgen de kinderen inzicht in hun gevoelens en emoties en handvaten hoe hiermee om te gaan.

Angst

Emotieregulatie

stemmingswisselingen

negatieve life events en/of trauma

Opvoedondersteuning - Ouder en kind therapie

Psycho educatie

Tijdens psycho-educatie krijgt het kind en/of de ouders/opvoeders voorlichting en meer informatie over de klachten en eventuele gestelde diagnose.  Zo krijgt het kind inzicht in zijn of haar aandoening en handvaten hoe hier mee om te gaan. Ook ouders/opvoeders ervaren psycho-educatie vaak als helpend. Zij kunnen het gedrag van hun kind beter begrijpen en kunnen hun kind hierdoor vaak beter begeleiden wanneer het moeilijk gaat.

Wij zijn geregistreerd en aangesloten bij