Groepsprogramma’s

Nu ook Rots & water training
Ervarings- en lichaamsgerichte Werkvormen
Groepstherapie

Groepsprogramma's

Aanvullend op het individuele traject biedt Buitengewoon Kids de mogelijkheid deel te nemen aan een groepsprogramma. Onderstaande groepsprogramma’s kunnen ingezet worden voor het werken aan gestelde doelen.

De groepsprogramma’s hebben elk een eigen thema en zijn opgebouwd vanuit verschillende interventies. Hieronder staan de thema’s met een beknopte samenvatting van het groepsprogramma beschreven.

Angst de baas

Overwin je angst

Tijdens dit programma wordt, door middel van cognitieve gedragstherapie en psycho-educatie, angst onder de loep genomen. Wanneer is er sprake van een gezonde angst en wanneer heb je misschien wel last van “overdeven” angst? Stap voor stap leren kinderen tijdens dit groepsprogramma om te gaan met hun angst.

Wij werken aan de sociaal emotionele vaardigheden, weerbaarheid, zelfbeeld, omgaan met emoties en nog veel meer.
Emotie regulatie

Emoties de baas

In het programma Emoties de baas wordt door middel van psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie en emotie regulatie therapie gewerkt aan het leren omgang met emoties. Door ervaringsgerichtte oefeningen leren de kinderen/ jeugdigen de eigen emoties herkennen en benoemen, waarna er gewerkt wordt aan het anders om leren gaan met emoties.

leren om te gaan met emoties

Vaak zet ik paarden in als co-coach.

Buiten

Tijdens de groepsprogramma's werken wij, waar mogelijk, vaak buiten.

Wijze lessen van de hond
De wijze lessen van de hond richt zich door middel van psycho-educatie en animal assisted interventions op de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Hierbij ligt de nadruk om een positief zelfbeeld binnen de groep. Welke rol neem ik aan in een groep en welke kwaliteiten horen hierbij? Tijdens dit programma wordt er veel ervaringsgericht gewerkt waardoor kinderen de opgedane kennis makkelijk kunnen toepassen in het dagelijks leven.
Animal assisted interventions
De inzet van dieren is een sterke interventie om het reguliere aanbod meer kracht bij te zetten. Dieren zorgen bij kinderen voor ontspanning, motivatie, inzicht in emoties en troost waar nodig, een veilig therapeutisch klimaat wordt gerealiseerd waarin de kinderen tot ontwikkeling komen.
Leer beter functioneren in een groep

Samen sta je sterk

Samenwerken is een vaardigheid die kinderen moeten leren, oefenen en ontwikkelen. Wij helpen ze daar graag bij.

Samen sta je sterk is ontwikkeld voor kinderen die het lastig vinden om in een groep te functioneren en het nog moeilijk vinden om samen te werken. Door psycho-educatie en animal assisted interventions oefenen de kinderen dit en krijgen zij inzicht in hun eigen rol in de groep. De oefeningen variëren, zo werken we in tweetallen maar ook met de hele groep (maximaal 6 kinderen).

Veilige, kleine setting

Onze groepsprogramma’s zijn altijd kleinschalig, waardoor er aandacht is voor ieder kind.

Duo en groepsoefeningen

Soms werken we in duo’s en soms met de hele groep.