Onze doelgroep

Onze doelgroep

We richten ons op kinderen met een hulpvraag.

Hoewel we graag iedereen willen helpen, is dit in de praktijk niet haalbaar en wenselijk. Om de kwaliteit van de zorg hoog te houden is het noodzakelijk gespecialiseerd te zijn in dat wat we aanbieden. Voor een duidelijke afbakening in wat wij bieden omschrijven we hiernaast onze doelgroep.

kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 6 tot 18 jaar.

Regelmatig worden er kinderen aangemeld  met emotieregulatie problematiek. Deze kinderen vinden het nog lastig om hun emoties op een leeftijdsadequate manier te reguleren. Thuis uiten zij zich met boze buien of trekken zich terug en raken in zichzelf gekeerd. Voor deze kinderen zijn er diverse mogelijkheden, zowel individueel als in een kleine groepssetting. Uit de risicoanalyse moet wel naar voren komen dat het kind veilig deel kan nemen aan de programma’s.

Kinderen met een laag zelfbeeld/weinig zelfvertrouwen

Kinderen met een lage sociaal/emotionele ontwikkeling.

Kinderen die faalangstig zijn

Kinderen met ontwikkelings- /gedragsstoornissen. Bijvoorbeeld binnen het autistisch spectrum en AD(H)D.

Kinderen die negatieve ervaringen meegemaakt hebben.

Add Your Heading Text Here

Coaching & therapie voor ouders en gezinnen

Voor het kind kan het systeem om hun heen een grote rol spelen in het herstel. Wij bieden daar waar nodig coaching aan ouders en gezinnen.

Uitsluitingscriteria

Helaas kunnen wij niet alle kinderen toelaten binnen onze organisatie. Hiervoor hanteren wij de volgende uitsluitingscriteria.

De Geboden Programma’s Zijn Niet Geschikt Voor Kinderen Met Een IQ Beneden De 70.

Kinderen Die Kampen Met Ernstige Fysieke- En Verbale Agressie En Daarmee Een Gevaar Vormen Voor Zichzelf En Anderen

Wanneer er lichamelijke verzorging nodig is

We vinden altijd een passende organisatie voor u

Voor kinderen die wij op basis van uitsluitingscriteria niet in zorg kunnen nemen denken wij graag mee met het vinden van een passende organisatie. Het kan ook gebeuren dat we een cliënt al in zorg hebben en er tijdens het traject achter komen dat de cliënt toch onder onze uitsluitingscriteria  valt. In dit geval gaan we in overleg met ouders op zoek naar een zorgverlener die de zorgvraag van ons kan overnemen. Deze aanbieder kan vervolgens bij ons in onderaannemerschap.