Privacy beleid

Buiten gewoon kids is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring.

 

Buiten gewoon kids  respecteert de privacy van alle betrokkenen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Bedrijfsgegevens

Buiten gewoon kids  Eigenaar: Amarins Kok

Adres: Drentseweg 40, 8426ES Appelscha

www.buitengewoonkids.nl

 

Waarom verwerkt Buiten gewoon kids persoonsgegevens?

Bij Buiten gewoon kids worden persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer dit noodzakelijk is. Hierbij kan je denken aan onderstaande redenen:

 • Voor directe communicatie
 • Voor de facturatie
 • Informeren over wijzigingen van de diensten
 • Voor het versturen van informatie bij deelname aan een van de activiteiten
 • Versturen van verslaglegging (eventueel aan derden)

Het delen van persoonsgegeven en informatie gebeurd uitsluitend met toestemming van de cliënt of ouders/betrokkenen.

 

Formulier persoonsgegevens

Bij de intake voor een zorgtraject wordt er een formulier persoonsgegevens overhandigd om voorkeuren aan te kunnen geven voor het verwerken specifieke documenten.

 

Persoonsgegevens die Buiten gewoon kids verwerkt
Buiten gewoon kids verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer je gebruikt maakt van een van de diensten van Buiten gewoon kids. Persoonsgegevens worden uitsluitend verkregen via de cliënt en ouders/betrokkenen of via verwijzende instanties. Alleen de noodzakelijke gegevens zullen worden verwerkt. Hieronder vind u een overzicht welke gegevens standaard verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Naam ouders als cliënt minderjarig is
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Voornaam broertjes/zusjes en positie in het gezin
 • De exacte hulpvraag
 • School
 • Naam leerkracht(en) / IB-er
 • Groep + groepsverloop
 • In sommige gevallen het BSN nummer
 • Aantekeningen na telefonisch gesprek waarin vragen worden gesteld waar persoonlijke zaken / gezondheidsgegevens in naar voren kunnen komen
 • Ondertekening zorgovereenkomst
 • Ondertekening zorgplan + evaluatieformulieren

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Naast de standaard persoonsgegevens verwerkt Buiten gewoon kids ook bijzondere persoonsgegevens. Hieronder verstaan wij onder ander rapportages maar ook uitslagen van onderzoeken. Deze bijzondere gegevens worden verwerkt ten behoeve van het zorgtraject. Deze gegevens worden net als andere persoonsgegevens verwerkt naar alle richtlijnen vanuit de AVG. Tevens zullen deze gegevens nooit verwerkt of gedeeld worden zonder schriftelijke toestemming van cliënt of ouders/betrokkenen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Buiten gewoon kids zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jou gegevens worden verzameld. Hierbij is Buiten gewoon kids verplicht zich te houden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen: de plicht aan belastingdienst van het bewaren van facturen van 7 jaar en de wettelijke bewaarplicht persoonsgegevens Specialistische Jeugdhulp van 20 jaar.

 

Samenwerken

Buiten gewoon kids deelt gegevens niet met derden zonder schriftelijke toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Buiten gewoon kids werkt samen met Ddapper als waarnemende partij bij ziekte. Van der Meer accountant doet de boekhouding van Buiten gewoon kids. Met beide partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten zodat ieder  op hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Buiten gewoon kids blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Website Buiten gewoon kids

Buiten gewoon kids gebruikt zover bekent geen cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Afmelden voor cookies is mogelijk is de internetbrowser,  hier kan je instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Daarnaast is het mogelijk ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser te verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft en alle tijden het recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens. Een verzoek voor wijzigingen kan je indienen via info@praktijkamarins.nl. Er zal binnen 2 weken op het verzoek worden gereageerd.

 

Beveiliging
Buiten gewoon kids neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Papieren documenten en beveiliging
Ondanks de digitalisering blijven er altijd papieren documenten bestaan. Deze worden bewaard in een afsluitbare dossierkast, waarvan ook de sleutel afgeschermd wordt bewaart. 

 

Digitaal opgeslagen documenten en beveiliging
Bij Buiten gewoon kids worden alle documenten die privacy gevoelige informatie bevatten beveiligd met een wachtwoord.

 

Archief
Boekhouding wat gearchiveerd moet ten doel van de wettelijke en fiscale verplichtingen, wordt bewaard op een geheime plaats waartoe niemand zomaar toegang heeft.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@praktijkamarins.nl

 

Datalekken
Buiten gewoon kids doet er alles aan een datalek te voorkomen. Wanneer dit toch zal optreden zal deze zo spoedig mogelijk gedeeld worden met de betrokken personen. Tevens wordt dit opgenomen in het incidenten systeem om herhaling te voorkomen.

 

Wijzigingen

Buiten gewoon kids behoudt het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met  Buiten gewoon kids kun je ons als volgt bereiken:

  

Telefoonnummer:           06 21561094

Mail:                                   info@praktijkamarins.nl

Bijgewerkt op:                 2 oktober 2022