Individuele trajecten paardencoaching

Paarden hebben op vele manieren aantrekkingskracht op mensen, bijvoorbeeld door hun uitstraling. Maar paarden kunnen zoveel meer voor ons betekenen. Ben je angstig en wil je hieraan werken? Laat je kind altijd over zich heen lopen? Wil je meer inzicht in je eigen handelen? Of hoe ga je om met emoties? De omgang met paarden kan je hierbij helpen.

Paarden zijn kuddedieren. Als vluchtdier is het van belang om waar nodig te kunnen vluchten, hiervoor is het leven in een gezonde kudde van groot belang. Om de kudde gezond te houden heeft het paard het vermogen gedrag te spiegelen maar ook de sensitiviteit om de spanning van een persoon over te nemen. Dit zorgt voor ontspanning bij degene die met het paard werkt. Door deze unieke eigenschappen, inzichtgevende en ervaringsgerichte therapie kun je stapsgewijs werken aan de hulpvraag.

Naast individuele trajecten worden er ook regelmatig groepsprogrammas aangeboden.

.

Pony Power voor kids”

Tijdens de lessen van Pony Power voor kids wordt gewerkt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het omgaan met emoties, het aangeven van wensen en grenzen, samenwerken en een positief zelfbeeld.

De training bestaat uit 5 lessen en een terug-kom-middag. Een groep bestaat uit maximaal 6 kinderen en de training wordt gegeven door Danielle Timmer en Amarins.

Groepsprogramma “Samen staan we sterk!”

“Samen staan we sterk!” is een programma ontwikkelt voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma “Samen staan we sterk!” richt zich op het leren omgaan met pestgedrag door het verbeteren van sociale vaardigheden en zicht geven op sociale omgang. Tevens wordt er aandacht besteed aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Pesten is een probleem binnen onze maatschappij en komt voort uit communicatie die de laatste jaren onderhevig is aan grote veranderingen. DDapper vindt het dan ook belangrijk om in een groep(en) te werken aan de verbetering van de sociale communicatie. Sociale vaardigheden, communicatie en het vergroten van het zelfvertrouwen zijn kernwoorden voor verbetering van sociale omgang.

Binnen het programma “Samen staan we sterk!” maken we gebruik van paarden.  Paarden zijn kudde dieren, als vluchtdier is het van belang om waar nodig te kunnen vluchten, hiervoor is het leven in een gezonde kudde van belang. Communicatie is hier een essentiële factor en moet perfect verlopen.  Door het spiegelend vermogen van het paard geeft deze ons inzicht en ondersteund ons bij ontwikkeling op vele gebieden. De inzet van het paard en zijn eigenschappen zorgt voor een ervaringsgerichte leervorm en een waardevolle toevoeging in het leerproces.

Door middel van leuke oefeningen en opdrachten zullen we stilstaan bij de ontwikkeling van de volgende punten:

  • Communicatie (verbaal en non-verbaal)
  • Werken aan zelfvertrouwen
  • Sociale vaardigheden (intuïtie, grenzen aangeven, respect naar elkaar)
  • Samenwerken

Indeling groepsprogramma
De groepen zullen bestaan uit  minimaal 3 tot maximaal 6 kinderen. Zo heb je een intieme groep met voldoende ruimte voor individuele aandachtspunten en begeleiding.

Zelfbeeld

Weten wie je bent

Evenwicht

Balans, zowel innerlijk als uiterlijk

Samenwerken

Delen, spelen en leren in groepsverband

Communiceren

Contact leggen en communcatie

To Top